دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش تاریخ

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33511 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
33526 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ زن / مرد 45
33532 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ زن / مرد 25
33546 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ زن / مرد 15
33561 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ زن 30
33574 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ زن 14
33584 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام تاریخ زن / مرد 35
33592 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام تاریخ زن / مرد 5
33616 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ زن / مرد 45
33624 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ زن / مرد 10
33632 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ زن / مرد 30
33645 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ زن / مرد 30
33657 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ زن / مرد 20
33673 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ زن / مرد 35
33700 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تاریخ زن / مرد 40
33722 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تاریخ زن / مرد 55
33724 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ زن / مرد 40
33735 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ زن / مرد 30
33758 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تاریخ زن / مرد 40
33789 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ زن / مرد 35
33798 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ زن / مرد 5
33828 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ زن / مرد 25
33837 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ زن / مرد 10
33847 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ زن / مرد 30
33857 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ زن / مرد 45
33880 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ زن 25
33880 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ مرد 25
33893 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تاریخ زن / مرد 18
33909 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تاریخ زن / مرد 12
33925 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ زن / مرد 25
33938 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ زن / مرد 10
34023 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ زن / مرد 30
34034 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ زن / مرد 5
34042 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ زن / مرد 40
34054 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ زن / مرد 20
34068 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ زن / مرد 40
34078 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ زن / مرد 10
34107 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ زن / مرد 35
34129 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ زن / مرد 45
34136 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ زن / مرد 10
34144 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد تاریخ زن / مرد 35
37509 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37496 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ زن / مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37555 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37544 مناطق محروم روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ زن / مرد 1 دانشگاه مازندران - بابلسر