دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش علوم و مهندسی محیط زیست

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31591 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 20
31685 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 20
31693 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31698 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 4 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31721 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست زن 20
31721 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست مرد 20
31734 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست زن 10
31734 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست مرد 10
31791 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 20
37109 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 2 دانشگاه شیراز
37442 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
38454 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 10
38466 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 10
38468 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 10
38471 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 10
38475 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 10
38479 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 10
38488 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 10