دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش علوم تربیتی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33515 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم تربیتی زن / مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
33530 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم تربیتی زن / مرد 50
33539 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم تربیتی زن / مرد 25
33553 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم تربیتی زن / مرد 15
33567 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 40
35306 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 13
33599 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم تربیتی زن / مرد 35
33612 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم تربیتی زن / مرد 60 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33621 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم تربیتی زن / مرد 60
33629 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم تربیتی زن / مرد 15
33651 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن / مرد 48
33662 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن / مرد 32
33680 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم تربیتی زن / مرد 25
33708 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تربیتی زن / مرد 40
33717 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تربیتی زن / مرد 10
33729 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم تربیتی زن / مرد 45
33738 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم تربیتی زن / مرد 15
33784 متمرکز روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم تربیتی زن / مرد 50
33786 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم تربیتی زن / مرد 25
33794 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تربیتی زن / مرد 35
33803 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تربیتی زن / مرد 5
33807 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم تربیتی زن / مرد 60 استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
33833 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تربیتی زن / مرد 35
33842 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تربیتی زن / مرد 15
33853 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم تربیتی زن / مرد 25
33863 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم تربیتی زن / مرد 70
33875 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن / مرد 40
33886 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم تربیتی زن 75
33886 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم تربیتی مرد 75
33900 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم تربیتی زن / مرد 20
33916 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم تربیتی زن / مرد 15
33924 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران علوم تربیتی زن / مرد 30
33932 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم تربیتی مرد 32
33932 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم تربیتی زن 32
33945 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم تربیتی زن 8
33945 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم تربیتی مرد 8
33954 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم علوم تربیتی زن 60
33954 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم علوم تربیتی مرد 60
33960 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم علوم تربیتی مرد 10
34010 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم تربیتی زن / مرد 40
34019 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم تربیتی زن / مرد 40
34028 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم تربیتی زن / مرد 30
34039 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم تربیتی زن / مرد 5
34048 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم تربیتی زن / مرد 35
34060 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم تربیتی زن / مرد 35
34073 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم تربیتی زن / مرد 40
34083 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم تربیتی زن / مرد 10
34092 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم تربیتی زن / مرد 60
34094 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم تربیتی زن / مرد 20
33967 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم تربیتی زن / مرد 22
33974 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم تربیتی زن / مرد 8
33984 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم تربیتی زن / مرد 45
33987 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم تربیتی زن / مرد 45
34150 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد علوم تربیتی زن / مرد 35
37502 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم تربیتی زن / مرد 2 دانشگاه بجنورد
37490 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37124 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تربیتی زن 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37124 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تربیتی مرد 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37532 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تربیتی زن / مرد 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37724 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تربیتی زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37515 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم تربیتی زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37491 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن / مرد 2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37117 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم تربیتی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37563 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم تربیتی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37550 مناطق محروم روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم تربیتی زن / مرد 1 دانشگاه مازندران - بابلسر
38281 متمرکز غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 36
38109 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 60