دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش فلسفه و حکمت اسلامی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33570 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 23
33581 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 10
33591 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 35
33615 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 25 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33642 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 30
33695 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 30 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
33712 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 60
33721 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 10
33732 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 35
33753 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 35
33769 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 40
33772 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 5
33811 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 60 استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
33867 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 45
33878 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 45
35608 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 36 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
33936 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 30
33949 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 10
34004 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 40
34099 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی زن 40 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
37519 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37506 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37553 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 2 دانشگاه گنبد