دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش جامعه شناسی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33501 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی زن / مرد 60
33507 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی زن / مرد 20
33527 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جامعه شناسی زن / مرد 45
33533 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی زن / مرد 20
33547 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی زن / مرد 15
33563 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران جامعه شناسی زن 25
33576 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران جامعه شناسی زن 10
33585 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام جامعه شناسی زن / مرد 35
33593 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام جامعه شناسی زن / مرد 5
33608 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جامعه شناسی زن / مرد 35 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33617 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جامعه شناسی زن / مرد 40
33625 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جامعه شناسی زن / مرد 10
33634 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین جامعه شناسی زن / مرد 30
33646 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی زن / مرد 25
33658 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی زن / مرد 17
33674 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی زن / مرد 30
33725 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جامعه شناسی زن / مرد 40
33736 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جامعه شناسی زن / مرد 30
33746 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جامعه شناسی زن / مرد 40
33790 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جامعه شناسی زن / مرد 35
33799 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جامعه شناسی زن / مرد 5
33805 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی زن / مرد 50 استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
33829 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی زن / مرد 25
33838 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی زن / مرد 15
33848 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جامعه شناسی زن / مرد 35
33858 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جامعه شناسی زن / مرد 70
33881 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی زن / مرد 50
33894 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی زن / مرد 27
33910 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی زن / مرد 18
33927 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جامعه شناسی زن / مرد 25
33940 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جامعه شناسی زن / مرد 15
33991 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جامعه شناسی زن / مرد 35
33996 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جامعه شناسی زن / مرد 15
34005 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی زن / مرد 35
34014 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی زن / مرد 35
34043 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی زن / مرد 20
34055 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی زن / مرد 15
34102 متمرکز روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی جامعه شناسی زن / مرد 50
34105 متمرکز نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی جامعه شناسی زن / مرد 20
34122 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جامعه شناسی زن / مرد 40
33963 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان جامعه شناسی زن / مرد 22
33970 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان جامعه شناسی زن / مرد 8
33978 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جامعه شناسی زن / مرد 45
34130 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جامعه شناسی زن / مرد 40
34137 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جامعه شناسی زن / مرد 10
34145 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی زن / مرد 35
37137 مناطق محروم روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی زن / مرد 1 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
37556 مناطق محروم روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی زن / مرد 2 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
37483 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37537 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جامعه شناسی زن / مرد 4 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37527 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جامعه شناسی زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37721 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37510 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جامعه شناسی زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37119 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی زن 2 دانشگاه شیراز
37119 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی مرد 2 دانشگاه شیراز
37497 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جامعه شناسی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37545 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جامعه شناسی زن / مرد 2 دانشگاه گلستان - گرگان
37141 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جامعه شناسی زن / مرد 2 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37129 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جامعه شناسی زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج