دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش علوم قرآن و حدیث

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33505 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 60
33516 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم قرآن و حدیث زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
33541 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 25
33555 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 20
33568 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن 23
33579 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن 10
33589 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث زن / مرد 35
33639 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم قرآن و حدیث زن / مرد 30
33693 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم قرآن و حدیث زن / مرد 30 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
33688 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم علوم قرآن و حدیث زن / مرد 25 توضیحات در انتهای دفترچه
33710 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن / مرد 50
33719 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن / مرد 10
33730 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم قرآن و حدیث زن / مرد 35
33752 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن / مرد 35
33795 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 35
33809 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم قرآن و حدیث زن / مرد 50 استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
33816 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم قرآن و حدیث زن / مرد 30
33821 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم قرآن و حدیث زن / مرد 5
33865 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 50
33876 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث زن / مرد 50
33902 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم قرآن و حدیث زن / مرد 15
33918 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم قرآن و حدیث زن / مرد 10
35601 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن 24
35601 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث مرد 24
35602 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث زن 24
35602 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث مرد 24
35603 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث زن 24
35603 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث مرد 24
35604 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث زن 24 محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی قم
35604 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث مرد 24 محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی قم
35605 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن 24
35605 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث مرد 24
33934 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن / مرد 30 پذیرفته شدگان این کد رشته علاوه برگذراندن 137 واحد باید 3 واحد درس روان خوانی و تجوید مقدماتی قران (فصیح خوانی) را به صورت پیشنیاز گذرانده و یا نمره قبولی ان را از مراکز معتبر ارایه کنند.
33947 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن / مرد 10 پذیرفته شدگان این کد رشته علاوه برگذراندن 137 واحد باید 3 واحد درس روان خوانی و تجوید مقدماتی قران (فصیح خوانی) را به صورت پیشنیاز گذرانده و یا نمره قبولی ان را از مراکز معتبر ارایه کنند.
33955 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم علوم قرآن و حدیث زن 25
34002 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 40
34012 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 45
34050 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم قرآن و حدیث زن / مرد 25
34097 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد علوم قرآن و حدیث زن / مرد 40 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
34118 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 35
33968 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 22
33975 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 8
34157 متمرکز روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس(س) – رفسنجان (ویژه خواهران) کرمان علوم قرآن و حدیث زن 40
35817 متمرکز روزانه دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم علوم قرآن و حدیث زن 18
35822 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم علوم قرآن و حدیث زن 2
34166 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس علوم قرآن و حدیث زن / مرد 40
37566 مناطق محروم روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 2 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
37517 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 3 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37504 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن / مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد - پذیرفته شدگان این کد رشته علاوه برگذراندن 731 واحد باید 3 واحد درس روان خوانی و تجوید مقدماتی قران (فصیح خوانی) را به صورت پیشنیاز گذرانده و یا نمره قبولی ان را از مراکز معتبر ارایه کنند.
37551 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 2 دانشگاه گنبد
38277 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن / مرد 36 1-تحصیل رایگان 2- دارای شرایط ویژه مندرج در بخش پیوستها - محل تحصیل واحد تهران