دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش اقتصاد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35251 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد زن / مرد 6
35252 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد زن / مرد 2
35253 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی اقتصاد زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم)
35259 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد زن / مرد 4
35265 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد زن / مرد 5
35272 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد زن / مرد 5
35282 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد زن / مرد 4
35292 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران اقتصاد زن 4
35300 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران اقتصاد زن 2
35310 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 4
35314 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 1
35317 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد زن / مرد 6
35324 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد زن / مرد 4 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35348 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 5
35356 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 3
35365 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد زن / مرد 6
35389 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد زن / مرد 4
35403 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد زن / مرد 6 محل تحصیل تهران
35410 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان اقتصاد زن / مرد 5
35412 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان اقتصاد زن / مرد 1
35414 متمرکز روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقتصاد زن / مرد 4
35417 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد زن / مرد 10
35429 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد زن / مرد 4
35437 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد زن / مرد 1
35447 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد زن / مرد 3
35456 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد زن / مرد 3
35469 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد زن / مرد 4
35477 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد زن / مرد 1
35494 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد زن / مرد 4
35502 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد زن / مرد 2
35506 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان اقتصاد زن / مرد 8
35511 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد زن / مرد 8
35521 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد زن / مرد 7
35534 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد زن 4
35534 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد مرد 4
35554 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اقتصاد زن / مرد 6
35558 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اقتصاد زن / مرد 4
35565 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد زن / مرد 9
35577 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد زن / مرد 6
35596 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد زن / مرد 5
35599 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد زن / مرد 1
35612 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد زن / مرد 5
35623 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد زن / مرد 3
35632 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم اقتصاد زن 6
35632 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم اقتصاد مرد 6
35664 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان اقتصاد زن / مرد 4
35668 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان اقتصاد زن / مرد 1
35672 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان اقتصاد زن / مرد 4
35681 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد زن / مرد 4
35691 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد زن / مرد 4
35701 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اقتصاد زن / مرد 3
35706 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اقتصاد زن / مرد 3
35715 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد زن / مرد 10
35724 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد زن / مرد 4
35735 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد زن / مرد 4
35741 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد زن / مرد 1
35759 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد اقتصاد زن / مرد 4 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
35772 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد زن / مرد 4
35778 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد زن / مرد 2
35654 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد زن / مرد 4
35796 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اقتصاد زن / مرد 4
35798 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اقتصاد زن / مرد 1
35802 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد اقتصاد زن / مرد 4
37692 مناطق محروم روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
37634 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد زن / مرد 2 دانشگاه بجنورد
37622 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37672 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد زن / مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37728 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37642 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37681 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37682 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه گنبد
37194 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج
38601 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 5
38609 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد زن / مرد 5
38633 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد زن / مرد 4
38654 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران اقتصاد زن / مرد 4
38657 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران اقتصاد زن / مرد 5
38696 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران اقتصاد زن / مرد 5