دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش علوم و مهندسی آب

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30022 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی آب زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
30033 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی آب زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
30035 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30049 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30113 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30122 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب زن / مرد 5
30152 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30163 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی آب زن / مرد 5 امکان واگذاری خوابگاه دولتی وجود ندارد.
30167 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30175 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی آب زن / مرد 10
30182 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30196 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30212 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب زن / مرد 16
30286 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30284 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30295 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30300 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30369 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30381 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30382 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30394 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30407 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30474 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30485 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب زن / مرد 5
30497 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30513 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30543 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30566 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30617 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30633 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی آب زن / مرد 4 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30751 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30914 متمرکز روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب زن / مرد 30
30917 متمرکز روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی آب زن / مرد 30
30920 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی آب زن / مرد 30
30923 متمرکز روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی آب زن / مرد 30
30933 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30949 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب زن / مرد 10
30962 متمرکز روزانه دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
31050 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
31056 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
31070 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
31088 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
31096 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب زن / مرد 10
31123 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
31133 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی آب زن / مرد 10
31204 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20 امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به دانشگاه هرمزگان وجود ندارد.
31206 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان علوم و مهندسی آب زن / مرد 10 امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به دانشگاه هرمزگان وجود ندارد.
31179 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
31015 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
31028 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب زن / مرد 10
37001 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب زن / مرد 2 دانشگاه ایلام
37212 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37701 مناطق محروم روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب زن / مرد 1 دانشگاه جیرفت
37354 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی آب زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37026 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب زن 2 دانشگاه زابل
37026 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب مرد 2 دانشگاه زابل
37328 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب زن / مرد 1 دانشگاه زابل
37277 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب زن / مرد 1 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37063 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی آب زن / مرد 2 دانشگاه شیراز
37278 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب زن / مرد 2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- ملاثانی اهواز
37253 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37378 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم و مهندسی آب زن / مرد 1 دانشگاه گنبد
37398 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد