دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مدیریت بازرگانی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35270 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
35280 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35290 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35298 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 3
35308 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 1
35313 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35316 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن / مرد 1
35320 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
35331 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 3 امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
35333 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 2 امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
35371 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35377 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت بازرگانی زن / مرد 3 توضیحات در انتهای دفترچه
35393 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35415 متمرکز روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35416 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35435 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35443 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1
35452 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35461 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35485 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5 استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
35501 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35505 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35508 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35510 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35517 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35528 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35542 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35571 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35583 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 1
35620 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35629 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن / مرد 1
35637 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مدیریت بازرگانی زن 6
35637 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مدیریت بازرگانی مرد 6
35667 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35671 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1
35678 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بازرگانی زن 5
35689 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35699 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35705 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35708 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35709 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت بازرگانی زن 5
35714 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان مدیریت بازرگانی مرد 3
35722 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
35731 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
35740 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35746 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35787 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35791 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1
35765 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35769 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35776 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35780 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35646 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35651 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1
35661 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35810 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35815 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد مدیریت بازرگانی زن 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
35815 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد مدیریت بازرگانی مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
35819 متمرکز روزانه دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم مدیریت بازرگانی زن 3
35824 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم مدیریت بازرگانی زن 1
35829 متمرکز روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35831 متمرکز نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
37640 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی زن / مرد 1 دانشگاه بجنورد
37667 مناطق محروم روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
37689 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37699 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37668 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1 دانشگاه ولایت - ایرانشهر
38298 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن / مرد 6
38317 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی رجاء – قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن / مرد 6
38258 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 6
38271 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 6
38286 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 6
38291 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت بازرگانی مرد 6
38264 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مدیریت بازرگانی زن 6
38293 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مدیریت بازرگانی مرد 6
38612 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38620 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38638 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38643 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38648 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38652 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38660 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38672 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38675 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38679 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38685 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38665 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38691 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38695 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38699 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38706 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38712 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38716 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38723 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38732 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38742 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38749 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38758 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38767 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38755 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت بازرگانی زن / مرد 5