دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش حسابداری

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35266 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن / مرد 5
35273 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 4
35283 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 3
35293 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 3
35301 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 1
35311 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن / مرد 4
35315 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن / مرد 1
35318 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن / مرد 6
35321 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن / مرد 6
35322 متمرکز روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری زن / مرد 6
35323 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری زن / مرد 1
35325 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن / مرد 4 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35343 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 3
35366 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری زن / مرد 3
35376 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم حسابداری زن / مرد 3 توضیحات در انتهای دفترچه
35381 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس حسابداری زن / مرد 4
35390 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حسابداری زن / مرد 4
35404 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 6 محل تحصیل تهران
35409 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 3 محل تحصیل تهران
35419 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 7
35425 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 3
35430 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان حسابداری زن / مرد 4
35438 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان حسابداری زن / مرد 1
35448 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 4
35457 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 3
35470 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 4
35478 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 1
35496 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن / مرد 4
35503 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن / مرد 2
35507 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری زن / مرد 4
35509 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری زن / مرد 4
35512 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 3
35522 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن / مرد 4
35536 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری زن / مرد 3
35555 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری زن / مرد 6
35559 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری زن / مرد 4
35566 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 2
35578 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 1
35614 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 4
35625 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 2
35633 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم حسابداری زن 6
35633 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم حسابداری مرد 6
35673 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان حسابداری زن / مرد 3
35683 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن / مرد 4
35693 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن / مرد 4
35702 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری زن / مرد 3
35710 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان حسابداری مرد 4
35712 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان حسابداری مرد 3
35716 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن / مرد 4
35725 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن / مرد 4
35782 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن / مرد 4
35764 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 4
35768 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 2
35773 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن / مرد 4
35779 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن / مرد 2
35655 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن / مرد 3
35662 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم)
35663 متمرکز روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن 6
35803 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد حسابداری زن / مرد 4
35813 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد حسابداری زن 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
35813 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد حسابداری مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
35816 متمرکز روزانه دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم حسابداری زن 3
35821 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم حسابداری زن 1
35827 متمرکز روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 6
35828 متمرکز نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 3
37187 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه اصفهان
37636 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه بجنورد
37694 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37665 مناطق محروم روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 2 مجتمع آموزش عالی سراوان
38266 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری زن / مرد 6
38296 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 6
38314 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 6
38268 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حسابداری زن / مرد 6
38311 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی زند شیراز فارس حسابداری زن / مرد 6
38309 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حسابداری زن / مرد 6
38285 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران حسابداری زن 6
38290 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران حسابداری مرد 6
38321 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 6
38322 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 6
38301 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 6
38307 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان حسابداری زن / مرد 6
38310 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس حسابداری زن / مرد 6
38262 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز حسابداری زن 6
38325 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 6
38319 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 6
38603 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن / مرد 5
38610 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن / مرد 5
38615 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل حسابداری زن / مرد 5
38617 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 5
38623 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان حسابداری زن / مرد 5
38626 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان حسابداری زن / مرد 5
38628 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان حسابداری زن / مرد 5
38631 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان حسابداری زن / مرد 5
38634 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حسابداری زن / مرد 5
38641 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز حسابداری زن / مرد 5
38646 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حسابداری زن / مرد 5
38650 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حسابداری زن / مرد 5
38658 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری زن / مرد 5
38667 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حسابداری زن / مرد 5
38670 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حسابداری زن / مرد 5
38673 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران حسابداری زن / مرد 5
38677 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران حسابداری زن / مرد 5
38682 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حسابداری زن / مرد 5
38663 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران حسابداری زن / مرد 5
38688 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران حسابداری زن / مرد 5
38693 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران حسابداری زن / مرد 5
38697 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حسابداری زن / مرد 5
38702 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران حسابداری زن / مرد 5
38709 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران حسابداری زن / مرد 5
38710 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران حسابداری زن / مرد 5
38714 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران حسابداری زن / مرد 5
38720 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 5
38728 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان حسابداری زن / مرد 5
38735 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان حسابداری زن / مرد 5
38739 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حسابداری زن / مرد 6
38745 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 5
38747 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حسابداری زن / مرد 5
38757 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان حسابداری زن / مرد 5
38761 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان حسابداری زن / مرد 5
38763 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی حسابداری زن / مرد 5
38765 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان حسابداری زن / مرد 5
38769 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حسابداری زن / مرد 5
38751 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان حسابداری زن / مرد 5
38753 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 5