دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31503 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 38
31505 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 2
31529 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 35
31534 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 5
31538 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 35 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31551 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 33
31561 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 22
31570 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 40
31576 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 10
31620 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 40
31623 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 30
31626 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 30
31638 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 50
31642 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 40
31716 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 30
31732 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 10
31759 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 30
31762 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 20
31745 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 35
37097 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه ایلام
37424 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37474 مناطق محروم روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
37465 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37103 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن 2 دانشگاه زابل
37103 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی مرد 2 دانشگاه زابل
37460 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه زابل
37456 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37438 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37479 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد