دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش زبان و ادبیات عربی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33513 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات عربی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
33537 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 20
33551 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 10
33565 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات عربی زن 30
33587 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
33610 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 40 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33636 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات عربی زن / مرد 30
33677 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
33687 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم زبان و ادبیات عربی زن / مرد 25 توضیحات در انتهای دفترچه
33706 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن / مرد 48
33715 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن / مرد 12
33723 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات عربی زن / مرد 55
33727 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
33749 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی زن / مرد 40
33761 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 40
33776 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
33792 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
33801 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 5
33831 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 30
33840 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 5
33851 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی زن / مرد 30
33861 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 45
33873 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات عربی زن / مرد 45
33884 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات عربی زن / مرد 25
33898 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی زن / مرد 36
33914 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی زن / مرد 24
33930 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن 25
33930 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی مرد 25
33943 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن 10
33943 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی مرد 10
33952 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی زن 60
33952 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی مرد 60
33958 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی زن 20
33958 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی مرد 20
34008 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
34017 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 15
34026 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
34037 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 5
34046 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات عربی زن / مرد 30
34058 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات عربی زن / مرد 20
34071 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات عربی زن / مرد 40
34081 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات عربی زن / مرد 10
34108 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
34116 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
34120 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 5
33965 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 22
33972 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 8
33981 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 40
34148 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
37540 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی زن / مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37523 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37513 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 3 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37500 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37561 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
38104 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران زبان و ادبیات عربی زن / مرد 60 1-تحصیل رایگان 2- دارای شرایط ویژه مندرج در بخش پیوستها - محل تحصیل واحد تهران