دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش آمار

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30021 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی آمار زن / مرد 45 (پذیریش در نیمسال دوم)
30048 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آمار زن / مرد 50
30067 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار زن / مرد 30
30081 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار زن / مرد 15
30095 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران آمار زن 27
30104 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران آمار زن 10
30150 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آمار زن / مرد 40 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30180 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار زن / مرد 30
30193 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار زن / مرد 27
30209 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار زن / مرد 18
30262 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران آمار زن / مرد 25
30391 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان آمار زن / مرد 45
30495 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار زن / مرد 60
30526 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار زن / مرد 35
30540 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار زن / مرد 50
30564 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس آمار زن / مرد 40
30615 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار زن / مرد 45 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30631 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30870 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار زن / مرد 18
30872 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار زن / مرد 7
30930 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار زن / مرد 40
30948 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار زن / مرد 20
30972 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم آمار زن 60
30972 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم آمار مرد 60
30982 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم آمار زن 30
30982 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم آمار مرد 30
31053 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار زن / مرد 45
31067 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار زن / مرد 15
31102 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار زن / مرد 40
31121 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آمار زن / مرد 45
31186 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آمار زن / مرد 40
31196 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آمار زن / مرد 5
30987 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آمار زن / مرد 26
31002 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آمار زن / مرد 9
31236 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد آمار زن / مرد 45
37270 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
38005 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آمار زن / مرد 60