دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش گفتار درمانی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31801 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران گفتار درمانی زن / مرد 15
31817 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی گفتار درمانی زن / مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31909 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی زن / مرد 13
31965 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران گفتار درمانی زن / مرد 12
32006 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران گفتار درمانی زن / مرد 12
32123 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی گفتار درمانی زن / مرد 12
32166 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گفتار درمانی زن / مرد 12
32196 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی زن / مرد 12
32321 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان گفتار درمانی زن / مرد 15
32390 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان گفتار درمانی زن / مرد 12
32502 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس گفتار درمانی زن / مرد 18
32840 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی گفتار درمانی زن / مرد 16
32887 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان گفتار درمانی زن / مرد 15 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
36114 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان سمیرم
36115 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36116 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان گلپایگان
37769 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان گفتار درمانی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
31805 متمرکز دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران گفتار درمانی زن / مرد 5
31927 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32131 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی گفتار درمانی زن / مرد 4
32176 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گفتار درمانی زن / مرد 2
32217 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32327 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان گفتار درمانی زن / مرد 3
32516 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس گفتار درمانی زن / مرد 2
32851 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی گفتار درمانی زن / مرد 2
32913 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان گفتار درمانی زن / مرد 3 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس