دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش علوم کامپیوتر

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30069 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر زن / مرد 35
30083 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر زن / مرد 15
30097 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم کامپیوتر زن 27
30106 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم کامپیوتر زن 10
30195 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر زن / مرد 27
30211 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر زن / مرد 18
30264 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 32
30304 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم کامپیوتر زن / مرد 50
30315 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم کامپیوتر زن / مرد 10
30337 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم کامپیوتر زن / مرد 35
30344 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم کامپیوتر زن / مرد 15
30351 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم کامپیوتر زن / مرد 40
30368 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر زن / مرد 60
30393 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم کامپیوتر زن / مرد 40
30406 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم کامپیوتر زن / مرد 5
30412 متمرکز روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر زن / مرد 30
30416 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر زن / مرد 5
30420 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم کامپیوتر زن / مرد 40
30432 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم کامپیوتر زن / مرد 25
30448 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر زن / مرد 40
30467 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 60 استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
30473 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر زن / مرد 30
30484 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر زن / مرد 5
30496 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر زن / مرد 60
30512 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر زن / مرد 30
30528 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 40
30542 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم کامپیوتر زن / مرد 50
30555 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر زن / مرد 45
30648 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 30
30666 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30778 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 25
30791 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30821 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر زن / مرد 20
30874 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 22
30889 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 8
30902 متمرکز روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر زن / مرد 60
30908 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر زن / مرد 20
30932 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم کامپیوتر زن / مرد 45
30961 متمرکز روزانه دانشگاه فسا فارس علوم کامپیوتر زن / مرد 30
30967 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم کامپیوتر زن / مرد 10
30973 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم علوم کامپیوتر زن 60
30973 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم علوم کامپیوتر مرد 60
30983 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم علوم کامپیوتر زن 30
30983 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم علوم کامپیوتر مرد 30
31030 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم کامپیوتر زن / مرد 35
31038 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم کامپیوتر زن / مرد 10
31055 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم کامپیوتر زن / مرد 45
31069 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم کامپیوتر زن / مرد 15
31087 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر زن / مرد 30
31104 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم کامپیوتر زن / مرد 40
31113 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم کامپیوتر زن / مرد 20
31122 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم کامپیوتر زن / مرد 40
31132 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم کامپیوتر زن / مرد 15
31178 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم کامپیوتر زن / مرد 55
30989 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم کامپیوتر زن / مرد 30
31003 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم کامپیوتر زن / مرد 10
31237 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد علوم کامپیوتر زن / مرد 45
31260 متمرکز روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر زن / مرد 50
30001 متمرکز روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان علوم کامپیوتر زن / مرد 60
30007 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان علوم کامپیوتر زن / مرد 60
37352 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر زن / مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37010 مناطق محروم روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر زن 2 دانشگاه سلمان فارسی - کازرون
37010 مناطق محروم روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر مرد 2 دانشگاه سلمان فارسی - کازرون
37062 مناطق محروم روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه سلمان فارسی - کازرون
37315 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37327 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37700 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37276 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37353 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
37377 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه گلستان - گرگان
37397 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد