دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش زبان و ادبیات فارسی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33514 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
33529 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 45
33538 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 25
33552 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 15
33566 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات فارسی زن 20
33578 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات فارسی زن 10
33588 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33595 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 5
33598 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 60
33611 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33620 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33628 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 15
33637 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 30
33650 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 30
33661 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 20
33678 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33697 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33702 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40
33707 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 48
33716 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 12
33728 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33750 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33762 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40
33768 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33771 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 5
33773 متمرکز روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 30
33774 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 5
33777 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40
33780 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 30
33793 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33802 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 5
33815 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 30
33820 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 5
33832 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 25
33841 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 15
33852 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33862 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 45
33874 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 45
33885 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 25
33899 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 36
33915 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 24
33931 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 20
33944 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 10
33953 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی زن 60
33953 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی مرد 60
33959 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی زن 20
33959 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی مرد 20
33995 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
34000 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 10
34001 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 30
34009 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
34018 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
34027 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
34038 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 5
34047 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40
34059 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 30
34072 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40
34082 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 10
34103 متمرکز روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40
34106 متمرکز نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40
34125 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40
34109 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
34117 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 25
34121 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 15
33966 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 22
33973 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 8
33982 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 45
33989 متمرکز روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی زن 50
34132 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 60
34139 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 15
34149 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
34156 متمرکز روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس(س) – رفسنجان (ویژه خواهران) کرمان زبان و ادبیات فارسی زن 40
34165 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40
37501 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 4 دانشگاه بجنورد
37488 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37541 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37529 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 1 دانشگاه زابل
37524 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37530 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37723 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37514 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37489 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37549 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 2 دانشگاه گنبد
37562 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37531 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 1 دانشگاه ولایت - ایرانشهر