دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش کاردرمانی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31800 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران کاردرمانی زن 17
31800 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران کاردرمانی مرد 17
31816 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی کاردرمانی مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31816 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی کاردرمانی زن 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31907 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی زن 15
31907 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی مرد 15
31963 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران کاردرمانی مرد 15
31963 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران کاردرمانی زن 15
32122 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردرمانی زن 20
32122 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردرمانی مرد 20
32195 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی زن 17
32195 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی مرد 17
32345 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32345 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32389 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان کاردرمانی مرد 15
32389 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان کاردرمانی زن 15
32457 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی زن 12
32457 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی مرد 12
32501 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس کاردرمانی مرد 17
32501 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس کاردرمانی زن 17
32803 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی مرد 15
32803 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی زن 15
32839 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی کاردرمانی مرد 17
32839 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی کاردرمانی زن 17
32885 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی مرد 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32885 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی زن 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
33140 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کاردرمانی زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی همدان خواهد بود. باشد.در صورت عدم کسب مجوز فوق، محل تحصیل تحصیل پذیرفته شدگان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می علوم پزشکی(حداکثر تا قبل از شروع نیمسال دوم)،محل صرفاٌ در صورت اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاههای
33140 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کاردرمانی مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی همدان خواهد بود. باشد.در صورت عدم کسب مجوز فوق، محل تحصیل تحصیل پذیرفته شدگان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می علوم پزشکی(حداکثر تا قبل از شروع نیمسال دوم)،محل صرفاٌ در صورت اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاههای
36111 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان سمیرم
36112 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36113 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان داران
31804 متمرکز دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران کاردرمانی زن / مرد 8
31926 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32130 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردرمانی زن / مرد 5
32216 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32354 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی - محل تحصیل
32480 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32515 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس کاردرمانی زن / مرد 3
32850 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی کاردرمانی زن / مرد 3
32911 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی زن / مرد 3 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس