دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش حقوق

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33502 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق زن / مرد 60
33508 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق زن / مرد 20
33512 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی حقوق زن / مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
33535 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق زن / مرد 40
33549 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق زن / مرد 30
33564 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق زن 40
33577 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق زن 20
33586 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام حقوق زن / مرد 35
33594 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حقوق زن / مرد 5
33597 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حقوق زن / مرد 50
33609 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق زن / مرد 60 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33619 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حقوق زن / مرد 40
33627 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حقوق زن / مرد 15
33635 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق زن / مرد 30
33648 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 24
33660 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 16
33676 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق زن / مرد 70
33686 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم حقوق زن / مرد 50 توضیحات در انتهای دفترچه
33705 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق زن / مرد 35
33714 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق زن / مرد 10
34167 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حقوق زن / مرد 20 محل تحصیل تهران
33743 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان حقوق زن / مرد 45
33745 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حقوق زن / مرد 45 (پذیریش در نیمسال دوم)
33748 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق زن / مرد 70
33760 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق زن / مرد 40
33764 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق زن / مرد 40
33767 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان حقوق زن / مرد 35
33775 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق زن / مرد 20
33779 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق زن / مرد 10
33806 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق زن / مرد 60 استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
33814 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق زن / مرد 35
33819 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق زن / مرد 5
33850 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق زن / مرد 110
33860 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق زن / مرد 40
33872 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 40
33883 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق زن / مرد 90
33895 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق زن / مرد 30
33911 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق زن / مرد 20
33929 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق زن / مرد 50
33942 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق زن / مرد 20
33951 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم حقوق مرد 50
33951 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم حقوق زن 50
33993 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حقوق زن / مرد 30
33998 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حقوق زن / مرد 10
34007 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق زن / مرد 35
34016 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق زن / مرد 35
34025 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حقوق زن / مرد 40
34036 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حقوق زن / مرد 10
34045 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق زن / مرد 30
34057 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق زن / مرد 30
34070 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حقوق زن / مرد 50
34080 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حقوق زن / مرد 50
34088 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 45
34090 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 15
34091 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان حقوق زن / مرد 60
34093 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان حقوق زن / مرد 40
34096 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد حقوق زن / مرد 30 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
34100 متمرکز نوبت دوم دانشگاه میبد یزد حقوق زن / مرد 30 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
34124 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حقوق زن / مرد 30
34127 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حقوق زن / مرد 6
33964 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق زن / مرد 22
33971 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق زن / مرد 8
33980 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق زن / مرد 35
33986 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق زن / مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
34147 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد حقوق زن / مرد 70
34155 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد حقوق مرد 40 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
34155 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد حقوق زن 40 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
34158 متمرکز روزانه دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم حقوق زن 30
34161 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم حقوق زن 5
34163 متمرکز روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی حقوق زن / مرد 30
34164 متمرکز نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی حقوق زن / مرد 10
37558 مناطق محروم روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق زن / مرد 2 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
37116 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام حقوق زن / مرد 2 دانشگاه ایلام
37499 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حقوق زن / مرد 1 دانشگاه بجنورد
37484 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37539 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37528 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق زن / مرد 2 دانشگاه زابل
37522 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37512 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37485 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37120 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق زن 2 دانشگاه شیراز
37120 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق مرد 2 دانشگاه شیراز
37133 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق زن / مرد 3 دانشگاه شیراز
37547 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حقوق زن / مرد 2 دانشگاه گلستان - گرگان
37559 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حقوق زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37486 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 2 دانشگاه مراغه
37142 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حقوق زن / مرد 2 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37739 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حقوق زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37130 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق زن / مرد 3 دانشگاه کردستان - سنندج
38114 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حقوق مرد 60
38115 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حقوق زن 60 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
38102 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت تهران حقوق زن / مرد 60
38103 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق زن / مرد 60
38118 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق زن / مرد 45
38105 متمرکز غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق زن 60
38111 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران حقوق زن 60
38112 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران حقوق مرد 60
38116 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی حقوق زن / مرد 60
38117 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حقوق زن / مرد 60
38113 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران حقوق مرد 60
38501 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 50
38503 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی حقوق زن / مرد 50
38504 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل حقوق زن / مرد 50
38505 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان حقوق زن / مرد 50
38506 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حقوق زن / مرد 50
38507 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حقوق زن / مرد 50
38508 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حقوق زن / مرد 50
38509 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق زن / مرد 50
38512 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حقوق زن / مرد 50
38513 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حقوق زن / مرد 50
38514 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران حقوق زن / مرد 50
38515 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران حقوق زن / مرد 50
38516 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حقوق زن / مرد 50
38511 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران حقوق زن / مرد 50
38517 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران حقوق زن / مرد 50
38518 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران حقوق زن / مرد 50
38519 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حقوق زن / مرد 50
38520 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران حقوق زن / مرد 50
38521 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران حقوق زن / مرد 50
38522 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران حقوق زن / مرد 50
38523 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران حقوق زن / مرد 50
38525 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان حقوق زن / مرد 50
38526 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حقوق زن / مرد 50
38527 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حقوق زن / مرد 50
38528 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حقوق زن / مرد 50
38531 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران حقوق زن / مرد 50
38532 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حقوق زن / مرد 10
38529 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان حقوق زن / مرد 50
38530 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه حقوق زن / مرد 50