دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی صنایع

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30027 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی صنایع زن / مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
30038 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی صنایع زن / مرد 32
30044 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی صنایع زن / مرد 3
30055 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی صنایع زن / مرد 40
30100 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع زن 27
30109 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع زن 10
30133 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع زن / مرد 45
30155 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی صنایع زن / مرد 35
30164 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی صنایع زن 40
30164 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی صنایع مرد 40
30202 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع زن / مرد 24
30218 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع زن / مرد 16
30245 متمرکز روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی صنایع زن / مرد 60
30252 متمرکز روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی صنایع زن / مرد 60
30258 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی صنایع زن / مرد 10
30272 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 30
30289 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مهندسی صنایع زن / مرد 25 توضیحات در انتهای دفترچه
30292 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در فومن استان گیلان) گیلان مهندسی صنایع زن / مرد 20
30334 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) بوشهر مهندسی صنایع زن / مرد 50
30339 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی صنایع زن / مرد 35
30345 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی صنایع زن / مرد 5
30353 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی صنایع زن / مرد 45
30358 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی صنایع زن / مرد 15
30398 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی صنایع زن / مرد 40
30425 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی صنایع زن / مرد 50
30437 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی صنایع زن / مرد 40
30451 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع زن / مرد 35
30459 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع زن / مرد 5
30464 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع زن / مرد 20
30503 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی صنایع زن 30
30503 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی صنایع مرد 30
30519 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی صنایع زن 30
30519 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی صنایع مرد 30
30537 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 30 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
30607 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی صنایع زن / مرد 45
30622 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی صنایع زن / مرد 85 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30638 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی صنایع زن / مرد 12 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30657 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 50
30674 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30682 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی صنایع زن / مرد 55
30687 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی صنایع زن / مرد 15
30696 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی صنایع زن / مرد 45
30711 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 45
31419 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 10
30756 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی صنایع زن / مرد 30
30769 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی صنایع زن / مرد 20
30783 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 70
30802 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی صنایع زن / مرد 20
30808 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی صنایع زن / مرد 40
30814 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی قوچان خراسان رضوی مهندسی صنایع زن / مرد 60
30818 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی قوچان خراسان رضوی مهندسی صنایع زن / مرد 25
30837 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی صنایع زن / مرد 27
30849 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی صنایع زن / مرد 18
30827 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی صنایع زن / مرد 30
30880 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 48
30895 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 12
30905 متمرکز روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی صنایع زن / مرد 60
30911 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی صنایع زن / مرد 30
30939 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن / مرد 45
30977 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مهندسی صنایع مرد 50
31033 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی صنایع زن / مرد 25
31041 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی صنایع زن / مرد 5
31081 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان (واجارگاه رودسر)) گیلان مهندسی صنایع زن / مرد 50
31084 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان (واجارگاه رودسر)) گیلان مهندسی صنایع زن / مرد 10
31166 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد مهندسی صنایع زن / مرد 35 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
31205 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی صنایع زن / مرد 35 امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به دانشگاه هرمزگان وجود ندارد.
31207 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی صنایع زن / مرد 5 امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به دانشگاه هرمزگان وجود ندارد.
31192 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی صنایع زن / مرد 35
31200 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی صنایع زن / مرد 5
31174 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع زن / مرد 35
30995 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی صنایع زن / مرد 26
31008 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی صنایع زن / مرد 9
31020 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی صنایع زن / مرد 60
31242 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی صنایع زن / مرد 45
30003 متمرکز روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی صنایع زن / مرد 60
30008 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی صنایع زن / مرد 60
31263 متمرکز روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی صنایع زن / مرد 40
31266 متمرکز روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی صنایع زن / مرد 60
31271 متمرکز روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی صنایع زن / مرد 60
31293 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی صنایع زن / مرد 40
31305 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی صنایع زن / مرد 20
31313 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی صنایع زن / مرد 35
31318 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی صنایع زن / مرد 30
31325 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی محلات مرکزی مهندسی صنایع زن / مرد 50
31329 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات مرکزی مهندسی صنایع زن / مرد 10
37406 مناطق محروم روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی صنایع زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه اراک
37260 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع زن / مرد 3 دانشگاه بجنورد
37227 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37321 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی صنایع زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37334 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع زن / مرد 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37335 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع زن / مرد 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش)
37704 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی صنایع زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37020 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی صنایع زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی اصفهان - محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
37077 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی صنایع زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37293 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی صنایع زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37364 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی صنایع زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
37387 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی صنایع زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37091 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی صنایع زن / مرد 4 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37336 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع زن / مرد 2 دانشگاه ولایت - ایرانشهر
37042 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی صنایع زن / مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندج
37705 مناطق محروم روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی صنایع زن / مرد 1 مجتمع آموزش عالی بم
37261 مناطق محروم روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی صنایع زن / مرد 4 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
38035 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی صنایع زن / مرد 60
38039 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی رجاء – قزوین قزوین مهندسی صنایع زن / مرد 60
38009 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 60
38016 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع زن 60
38018 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع زن 60
38020 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مهندسی صنایع زن 60
38023 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مهندسی صنایع مرد 60
38028 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مهندسی صنایع مرد 60
38040 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی صنایع زن / مرد 60