دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش فیزیوتراپی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31799 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی مرد 15
31799 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی زن 15
31906 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی مرد 21
31906 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی زن 21
31962 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران فیزیوتراپی مرد 20
31962 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران فیزیوتراپی زن 20
32005 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی مرد 20
32005 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی زن 20
32121 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی مرد 22
32121 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی زن 22
32165 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی مرد 17
32165 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی زن 17
32194 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی مرد 20
32194 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی زن 20
32319 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32319 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32388 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان فیزیوتراپی مرد 20
32388 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان فیزیوتراپی زن 20
32456 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی مرد 17
32456 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی زن 17
32500 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی مرد 25
32500 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی زن 25
32735 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی زن 15 تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32735 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی مرد 15 تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32838 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی مرد 20
32838 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی زن 20
32884 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی مرد 18 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32884 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی زن 18 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32641 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی مرد 20
32641 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی زن 20
33139 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فیزیوتراپی زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی همدان خواهد بود. باشد.در صورت عدم کسب مجوز فوق، محل تحصیل تحصیل پذیرفته شدگان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می علوم پزشکی(حداکثر تا قبل از شروع نیمسال دوم)،محل صرفاٌ در صورت اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاههای
33139 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فیزیوتراپی مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی همدان خواهد بود. باشد.در صورت عدم کسب مجوز فوق، محل تحصیل تحصیل پذیرفته شدگان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می علوم پزشکی(حداکثر تا قبل از شروع نیمسال دوم)،محل صرفاٌ در صورت اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاههای
36108 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در بیمارستان سیدالشهداء شهرستان سمیرم
36109 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در بیمارستان شهید رجایی شهرستان داران
36110 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در بیمارستان فاطمیه شهرستان خوانسار
37771 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
37768 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان فیزیوتراپی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
31803 متمرکز دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی زن / مرد 5
31925 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32015 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32129 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی زن / مرد 8
32175 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی زن / مرد 8
32215 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32334 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی زن / مرد 7 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32479 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی زن / مرد 13 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32514 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی زن / مرد 5
32736 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی زن / مرد 3 تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32868 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32910 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی زن / مرد 7 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس