دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش فیزیک

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30050 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیک زن / مرد 55
30070 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیک زن / مرد 45
30084 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیک زن / مرد 10
30098 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فیزیک زن 32
30107 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فیزیک زن 15
30153 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک زن / مرد 50 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30183 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک زن / مرد 30
30197 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک زن / مرد 36 (پذیریش در نیمسال دوم)
30213 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
30266 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک زن / مرد 35
30338 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیک زن / مرد 40
30395 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیک زن / مرد 80
30468 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک زن / مرد 50 استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
30475 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیک زن / مرد 30
30486 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیک زن / مرد 5
30498 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک زن / مرد 35
30514 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک زن / مرد 20
30529 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک زن / مرد 40
30544 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک زن / مرد 35
30556 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک زن / مرد 50
30567 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیک زن / مرد 50
30618 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیک زن / مرد 50 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30634 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیک زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30649 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک زن / مرد 40
30709 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک زن / مرد 50
31417 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک زن / مرد 15
30719 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک زن / مرد 38
30779 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک زن / مرد 50
30792 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30875 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فیزیک زن / مرد 32
30890 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فیزیک زن / مرد 6
30934 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک زن / مرد 40
30950 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک زن / مرد 10
30974 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم فیزیک زن 60
30974 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم فیزیک مرد 60
30984 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم فیزیک زن 30
30984 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم فیزیک مرد 30
31057 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک زن / مرد 90
31105 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک زن / مرد 90
31188 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان فیزیک زن / مرد 40
31198 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان فیزیک زن / مرد 5
30990 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک زن / مرد 83
31004 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک زن / مرد 28
31238 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد فیزیک زن / مرد 60
37279 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز