دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش ریاضیات و کاربردها

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30068 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 40
30082 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 10
30096 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ریاضیات و کاربردها زن 35
30105 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ریاضیات و کاربردها زن 12
30151 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 50 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30181 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ریاضیات و کاربردها زن / مرد 30
30194 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 54
30210 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 36
30263 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 35
30336 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ریاضیات و کاربردها زن / مرد 60
30343 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ریاضیات و کاربردها زن / مرد 10
30392 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 50
30466 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 60 استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
30527 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 35
30541 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 55
30554 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 55
30565 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس ریاضیات و کاربردها زن / مرد 70
30616 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 45 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30632 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30647 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 50
30691 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 60
30702 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 30
30707 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 5
30708 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 68
31416 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 12
30718 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 45
30729 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 15
30777 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 25
30790 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30831 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 35
30873 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 25
30888 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 5
30927 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 40
30931 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 90
31054 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 75
31068 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 35
31103 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 50
31187 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 40
31197 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 5
30988 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 71
37272 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37273 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37274 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان
37275 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر