دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش داروسازی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31853 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی مرد 18 بدون خوابگاه
31853 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی زن 18 بدون خوابگاه
31875 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی مرد 16 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31875 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی زن 16 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31893 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی مرد 50
31893 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی زن 50
31934 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی زن 28 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31934 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی مرد 28 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
32018 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی مرد 18 انقلاب اسلامی نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران خاص - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32019 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی مرد 7 (پذیریش در نیمسال دوم) بصورت بورسیه و استخدام نیروی انتظامی خاص - پذیرش از میان داوطلبان و نهایتا جذب شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32038 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی مرد 16 عدم واگذاری خوابگاه
32038 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن 16 عدم واگذاری خوابگاه
32078 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی داروسازی زن 14 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32078 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی داروسازی مرد 14 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32107 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن 29
32107 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی مرد 29
32108 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32108 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32154 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران داروسازی مرد 80
32154 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران داروسازی زن 80
32181 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی مرد 34
32181 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن 34
32290 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی مرد 12 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32290 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن 12 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32336 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی مرد 38 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32336 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی زن 38 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32439 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی مرد 45
32439 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی زن 45
32487 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی مرد 55
32487 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی زن 55
32750 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی مرد 27 تحصیل دانشکده داروسازی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32750 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن 27 تحصیل دانشکده داروسازی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32758 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی مرد 19 محدودیت در ارایه خوابگاه
32758 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن 19 محدودیت در ارایه خوابگاه
32794 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی مرد 40
32794 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی زن 40
32828 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی مرد 37
32828 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن 37
32871 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی مرد 37 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32871 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی زن 37 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32632 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی مرد 40
32632 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی زن 40
32654 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی مرد 34
32654 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن 34
32934 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32934 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
36052 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان بیله سوار - بدون خوابگاه-ممنوعیت نقل وانتقال
36053 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان کوثر- بدون خوابگاه-ممنوعیت نقل وانتقال
36054 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان ولیعصر شهرستان مشگین شهر- بدون خوابگاه-ممنوعیت نقل وانتقال
36055 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان شهدای شهرستان پارس آباد- بدون خوابگاه-ممنوعیت نقل وانتقال
36056 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان ولایت شهرستان گرمی - بدون خوابگاه-ممنوعیت نقل وانتقال
36057 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان نمین - بدون خوابگاه-ممنوعیت نقل وانتقال
36058 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان پارس آباد - بدون خوابگاه-ممنوعیت نقل وانتقال
36027 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی زن / مرد 1 این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به دانشجویان ندارد. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان پلدشت -
36028 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی زن / مرد 1 این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به دانشجویان ندارد. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اشنویه -
36029 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی زن / مرد 1 این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به دانشجویان ندارد. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بوکان -
36030 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی زن / مرد 1 این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به دانشجویان ندارد. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان چایپاره -
36624 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن / مرد 1 تحصیل در یکی از مراکز روستایی شهرستان رودان - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره خوابگاه
36625 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن / مرد 1 روستایی شهرستان بندرلنگه- ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل دریکی از مراکز
36626 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن / مرد 1 تحصیل در یکی از مراکز روستایی شهرستان میناب -ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره خوابگاه
36627 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن / مرد 1 تحصیل در یکی از مراکز روستایی شهرستان پارسیان - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره خوابگاه
36628 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن / مرد 1 تحصیل در یکی از مراکز روستایی شهرستان جاسک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره خوابگاه
36629 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن / مرد 1 تحصیل در یکی از مراکز روستایی شهرستان بشاگرد - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره خوابگاه
36630 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن / مرد 1 روستایی شهرستان سیریک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36184 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان درمیان - عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
36185 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان زیرکوه - عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
36186 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سربیشه عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
36187 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان طبس - عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
36188 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان قایین - عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
36189 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نهبندان- عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
36283 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دزفول
36361 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان پیشین. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه ندارد.
36362 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان ساربوک. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه ندارد.
36363 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان پلان. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه ندارد.
36364 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان اسپکه. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه ندارد.
36365 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان بنت. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه ندارد.
36366 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان زرآباد . این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه ندارد.
36367 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان مهرستان. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه ندارد.
36368 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن / مرد 5 دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان زابل. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه ندارد.
36369 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان هامون. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه ندارد.
36370 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان نیمروز. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه ندارد.
36371 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان بزمان . این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه ندارد.
36372 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن / مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان زهک. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه ندارد.
36373 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان هیرمند. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه ندارد.
36324 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایجرود- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
36325 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابهر- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
36597 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در ستاد معاونت بهداشتی شهرستان ساوه- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
36134 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ملکشاهی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام
36135 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان دره شهر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام
36136 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آبدانان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام
36137 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام
36138 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سیروان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام
36139 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهلران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام
36565 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دورود
36566 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان الیگودرز
36567 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ازنا
36568 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کوهدشت
36569 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نورآباد
36218 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تربت جام تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی تربت جام
36219 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان صالح آباد تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی تربت جام
36220 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان باخرز
36221 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کلات
36222 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان چناران
36223 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سرخس
36224 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تایباد
36225 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خواف
36226 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 شهرستان تربت حیدریه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان نهم دی
36227 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (ع) شهرستان تربت حیدریه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام حسین
36250 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز بهداشت مانه و سملقان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
36251 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت و درمان شیروان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
36252 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اسفراین تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی اسفراین
36253 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت و درمان فاروج تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
36254 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت و درمان جاجرم تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
36255 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
36507 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمتی سه برابر طول دوره نحصیل در شهرستان دهگلان
36508 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مریوان
36509 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کامیاران
36510 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دیواندره
36511 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سقز
36512 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بانه
36513 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سنندج و مناطق تابعه
37757 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
37749 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز
37751 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده داروسازی) - عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
37767 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده داروسازی) - عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
37763 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
33092 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران داروسازی زن / مرد 40
33093 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران داروسازی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
33098 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران داروسازی زن / مرد 10 بصورت خودگردان
33099 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران داروسازی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) بصورت خودگردان
33108 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد دامغان سمنان داروسازی زن / مرد 16
33109 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد دامغان سمنان داروسازی زن / مرد 4 بصورت خودگردان
33127 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد آیت ا... آملی مازندران داروسازی زن / مرد 16
33128 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد آیت ا... آملی مازندران داروسازی زن / مرد 4 بصورت خودگردان
31871 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی زن / مرد 10 دانشگاه بدون خوابگاه - محل تحصیل پردیس خودگردان
31888 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی زن / مرد 10 دانشگاه دانشجویان ندارد. - محل تحصیل پردیس خودگردان این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31915 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی زن / مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31946 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی زن / مرد 12 بدون خوابگاه
32052 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن / مرد 12 عدم واگذاری خوابگاه
32090 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی داروسازی زن / مرد 7 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32134 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن / مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
32135 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
32213 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32303 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن / مرد 8 واگذاری خوابگاه ندارد. ممنوعیت انتقال -این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای
32350 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی - محل تحصیل
32462 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32509 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی زن / مرد 20
32751 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن / مرد 8 تحصیل دانشکده داروسازی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32775 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 5 محدودیت در ارایه خوابگاه
32823 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری (محل تحصیل پردیس خودگردان رامسر) مازندران داروسازی زن / مرد 20
32865 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32898 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی زن / مرد 16 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32648 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی زن / مرد 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32682 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32948 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان - محل تحصیل واحدبین الملل