دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش مامایی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31828 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مامایی زن 20 دانشکده پزشکی محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31864 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مامایی زن 25 بدون خوابگاه
31883 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مامایی زن 20 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31910 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 14
31966 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مامایی زن 15
31973 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31987 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مامایی زن 25 ممنوعیت نقل و انتقال
32007 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران مامایی زن 20
32031 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی زن 14 ممنوعیت نقل و انتقال
32048 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مامایی زن 15 عدم واگذاری خوابگاه
32071 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر مامایی زن 20
32085 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی مامایی زن 18 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32124 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مامایی زن 20
32145 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی مامایی زن 15 محدودیت نقل و انتقالات
32167 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مامایی زن 15
32197 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مامایی زن 25
32237 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی زن 18 میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32249 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مامایی زن 18 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32279 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مامایی زن 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32297 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مامایی زن 25 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32322 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مامایی زن 15
32346 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مامایی زن 24 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32367 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مامایی زن 13
32414 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی زن 17
32427 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مامایی زن 12
32503 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مامایی زن 15
32549 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مامایی زن 20
32570 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی زن 20
32691 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی زن 14
32708 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مامایی زن 13
32740 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مامایی زن 15 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32745 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان مامایی زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32770 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مامایی زن 20 بدون خوابگاه
32804 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی زن 15
32841 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مامایی زن 23
32888 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی زن 17 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32889 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی زن 18 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32591 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مامایی زن 15
32618 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی زن 18
32645 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مامایی زن 20 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی
32666 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی زن 20
32928 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مامایی زن 17 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32942 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 15 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
33034 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان مامایی زن 15
36117 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36118 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان سمیرم
36119 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان خور و بیابانک
36120 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نطنز
36121 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان فریدونشهر
36427 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایرانشهر -ممنوعیت نقل و انتقال
36428 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بمپور - ممنوعیت نقل و انتقال
36429 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان چابهار - ممنوعیت نقل و انتقال
36430 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دلگان - ممنوعیت نقل و انتقال
36431 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهرستان -ممنوعیت نقل و انتقال
36432 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سرباز - ممنوعیت نقل و انتقال
36433 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فنوج - ممنوعیت نقل و انتقال
36434 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان قصرقند -ممنوعیت نقل و انتقال
36435 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کنارک -ممنوعیت نقل و انتقال
36436 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نیکشهر -ممنوعیت نقل و انتقال
36171 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مامایی زن 2 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان لردگان
36172 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مامایی زن 2 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اردل
36696 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 1 تحصیل در شهرستان اردکان- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره
36697 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 1 تحصیل در شهرستان بهاباد - دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره
36698 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 1 تحصیل در شهرستان خاتم - دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره
36699 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 1 تحصیل در شهرستان بافق- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره
36700 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 1 تحصیل در شهرستان ابرکوه- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره
31928 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32057 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مامایی زن 5 عدم واگذاری خوابگاه
32151 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی مامایی زن 2
32177 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مامایی زن 5
32209 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مامایی زن 3
32288 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مامایی زن 2 بدون خوابگاه
32379 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مامایی زن 3
32560 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مامایی زن 5
32579 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی زن 5
32697 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی زن 4
32720 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مامایی زن 4
32743 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مامایی زن 3 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32747 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان مامایی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32811 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی زن 5
32852 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مامایی زن 2
32914 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی زن 2 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32915 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی زن 3 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32603 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مامایی زن 5
32628 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی زن 2
32676 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی زن 5