دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش هوشبری

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31819 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31819 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری زن 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31847 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران هوشبری مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) معاینات جسمانی های دارای شرایط خاص - دارای مصاحبه و گزینش و بورسیه وزارت دفاع- شرایط مندرج در اطلاعیه رشته
31848 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران هوشبری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31866 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل هوشبری مرد 25 بدون خوابگاه
31866 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل هوشبری زن 25 بدون خوابگاه
31885 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی هوشبری مرد 25 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31885 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی هوشبری زن 25 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31913 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری مرد 16
31913 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن 16
31943 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری مرد 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31943 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری زن 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31967 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران هوشبری مرد 30
31967 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران هوشبری زن 30
31975 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری مرد 11 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31975 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری زن 11 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31989 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری مرد 20
31989 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری زن 20
32009 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران هوشبری مرد 20
32009 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران هوشبری زن 20
32050 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری زن 16 عدم واگذاری خوابگاه
32050 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 16 عدم واگذاری خوابگاه
32073 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر هوشبری مرد 20
32073 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر هوشبری زن 20
32088 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی هوشبری زن 18 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32088 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی هوشبری مرد 18 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32103 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) خراسان جنوبی هوشبری مرد 17 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32103 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) خراسان جنوبی هوشبری زن 17 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32127 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی هوشبری زن 30
32127 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی هوشبری مرد 30
32147 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی هوشبری مرد 18
32147 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی هوشبری زن 18
32200 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری مرد 23
32200 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری زن 23
32229 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس هوشبری زن 16 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32229 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس هوشبری مرد 16 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32239 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان هوشبری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32239 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان هوشبری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32252 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی هوشبری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32252 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی هوشبری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32265 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری مرد 13
32265 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری زن 13
32281 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان هوشبری مرد 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32281 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان هوشبری زن 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32300 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان هوشبری زن 16 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32300 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان هوشبری مرد 16 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32324 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان هوشبری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32324 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان هوشبری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32348 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان هوشبری مرد 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32348 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان هوشبری زن 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32369 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی هوشبری مرد 17 (پذیریش در نیمسال دوم)
32369 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی هوشبری زن 17 (پذیریش در نیمسال دوم)
32401 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان هوشبری مرد 18
32401 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان هوشبری زن 18
32416 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری زن 20
32416 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری مرد 20
32429 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری هوشبری مرد 20
32429 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری هوشبری زن 20
32459 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری زن 20
32459 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری مرد 20
32506 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس هوشبری زن 25
32506 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس هوشبری مرد 25
32522 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس هوشبری مرد 13 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32522 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس هوشبری زن 13 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32539 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس هوشبری زن 16 (پذیریش در نیمسال دوم)
32539 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس هوشبری مرد 16 (پذیریش در نیمسال دوم)
32552 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین هوشبری مرد 17
32552 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین هوشبری زن 17
32572 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری مرد 20
32572 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری زن 20
32693 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان هوشبری زن 17
32693 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان هوشبری مرد 17
32710 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی هوشبری مرد 15
32710 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی هوشبری زن 15
32727 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان هوشبری زن 16 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32727 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان هوشبری مرد 16 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32772 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان هوشبری مرد 18 *بدون خوابگاه
32772 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان هوشبری زن 18 *بدون خوابگاه
32789 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) لرستان هوشبری مرد 17 بدون خوابگاه
32789 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) لرستان هوشبری زن 17 بدون خوابگاه
32806 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری مرد 18
32806 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری زن 18
32891 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان هوشبری مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32891 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان هوشبری زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32593 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان هوشبری زن 20
32593 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان هوشبری مرد 20
32620 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری مرد 20
32620 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری زن 20
32643 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان هوشبری مرد 25
32643 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان هوشبری زن 25
32668 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری زن 15
32668 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری مرد 15
32930 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد هوشبری زن 16 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32930 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد هوشبری مرد 16 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32945 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری مرد 16 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32945 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری زن 16 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32968 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان هوشبری زن 22 (پذیریش در نیمسال دوم)
32968 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان هوشبری مرد 22 (پذیریش در نیمسال دوم)
32998 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی هوشبری مرد 12 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32998 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی هوشبری زن 12 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
33013 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی هوشبری مرد 15 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33013 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی هوشبری زن 15 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33027 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان هوشبری مرد 20 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33027 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان هوشبری زن 20 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33040 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس هوشبری زن 12
33040 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس هوشبری مرد 12
33068 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی هوشبری مرد 25 فاقد خوابگاه
33068 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی هوشبری زن 25 فاقد خوابگاه
36122 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان فریدونشهر
36123 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان فریدن
36124 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36125 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان خور و بیابانک
36126 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان اردستان
36127 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در بیمارستان سیدالشهداء شهرستان سمیرم
36450 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان ایرانشهر -ممنوعیت نقل و انتقال
36451 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان ایران شهرستان ایرانشهر -ممنوعیت نقل و انتقال
36452 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نیکشهر -ممنوعیت نقل و انتقال
36453 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دلگان - ممنوعیت نقل و انتقال
36454 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان چابهار - ممنوعیت نقل و انتقال
36455 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهرستان -ممنوعیت نقل و انتقال
36456 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فنوج - ممنوعیت نقل و انتقال
36457 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کنارک -ممنوعیت نقل و انتقال
36458 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سرباز - ممنوعیت نقل و انتقال
36653 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 1 درمانی شهرستان میناب - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل یکی از مراکز
36654 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 1 درمانی شهرستان حاجی آباد - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36655 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 1 درمانی شهرستان رودان - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36656 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 1 درمانی شهرستان جاسک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36657 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 1 درمانی شهرستان بندرلنگه - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل یکی از مراکز
36658 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 1 درمانی شهرستان سیریک - ممنوعیت انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل یکی از مراکز
36659 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل یکی از مراکز درمانی شهرستان بستک - ممنوعیت انتقال-عدم واگذاری خوابگاه
36660 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 1 درمانی شهرستان خمیر - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل یکی از مراکز
36661 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری زن / مرد 1 درمانی شهرستان بشاگرد - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل یکی از مراکز
36308 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری زن / مرد 5 دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دزفول
36707 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36708 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36709 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بهاباد .دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36710 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم - دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36612 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی هوشبری زن / مرد 3 دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین
31823 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31930 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31952 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری زن / مرد 3 بدون خوابگاه
31994 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری زن / مرد 5
32152 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی هوشبری زن / مرد 2
32210 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32271 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری زن / مرد 2
32381 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی هوشبری زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم)
32482 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32525 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس هوشبری زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم)
32561 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین هوشبری زن / مرد 8
32580 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری زن / مرد 3
32722 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی هوشبری زن / مرد 5
32731 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان هوشبری زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32781 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان هوشبری زن / مرد 5 بدون خوابگاه
32825 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ساری
32917 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان هوشبری زن / مرد 3 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32629 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری زن / مرد 5
32677 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری زن / مرد 5
32959 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری زن / مرد 5 پیراپزشکی یزد عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل دانشکده
33017 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی هوشبری زن / مرد 5 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش